Rituals Pop Up-event

Terms and conditions

VILLKOR FÖR RITUALS POP UP-EVENT

DELTAGARE

Den här kampanjen är avsedd för deltagare i Sverige som är minst 18 år. Om du är under 18 år behöver du medgivande från en förälder eller vårdnadshavare. För att kunna hämta ut samt utnyttja presentkortet behöver du registrera dig i My Rituals-kundklubb. Du kan välja att utnyttja presentkortet i Rituals egna butiker (ej online) i Sverige genom att följa dessa anvisningar: För att kunna utnyttja presentkortet (50 SEK) måste deltagaren vara My Rituals-medlem och kunna uppge en giltig e-postadress samt köpa minst en produkt i butiken.  Presentkortet gäller en per person och vid ett köptillfälle. Presentkortet kan endast hämtas ut under öppningstid på The Lobby, Regeringsgatan 61 i Stockholm mellan 24–26 oktober 2019.  Presentkortet gäller till och med 24 november 2019.

 Alla användare som har utnyttjat erbjudandet och godkänt villkoren kallas hädanefter ”deltagare”.

DELTAGANDE

För att kunna utnyttja presentkortet måste du registrera dig i My Rituals-medlemsklubb och köpa minst en produkt i butik (valfritt belopp). Erbjudandet gäller max en gång per person och kan inte bytas eller lösas in mot kontanter eller annat värde. Erbjudandet gäller till och med 24 november 2019. Rituals ansvarar inte för förändringar i erbjudandets värde. Gäller endast i Rituals Cosmetics egna butiker (inte i varuhus-, eller flygplatsbutiker). Gäller inte hos andra återförsäljare. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra kampanjer.

Följande parter är inte berättigade att delta: (i) anställda på Rituals, dess dotterbolag eller samarbetsföretag, (ii) andra personer som är inblandade i kampanjen, och (iii) nära anhöriga till de personer som omfattas av (i) eller (ii);

VALBARHET

Kampanjen är öppen för lagligen bosatta i Sverige som är minst 18 år. Anställda (och deras närmast anhöriga, d.v.s. föräldrar, barn, partner eller syskon och deras respektive partner, oavsett var de är bosatta samt andra som bor i samma hushåll, oavsett släktskap) på Rituals Cosmetics (”sponsorn”) och dess respektive samarbetsföretag, dotterbolag och reklam- och PR-byråer, är inte berättigade att delta. Gäller ej om det förbjuds enligt lag. Kampanjen omfattas av alla tillämpliga lagar och föreskrifter och är ogiltig där den förbjuds enligt lag. Genom att delta i kampanjen samtycker deltagaren fullständigt och ovillkorligt till dessa officiella regler och till sponsorns beslut, som är slutgiltiga och bindande i alla frågor som berör kampanjen.

ADMINISTRATION

Tävlingen administreras av Rituals Cosmetics Enterprise B.V., med företagsadress Keizersgracht 679, 1017 DV Amsterdam, Nederländerna, och registrerat hos handelskammaren med organisationsnummer 809215160 (hädanefter ”administratören” eller ”Rituals”);

PERSONUPPGIFTER

Rituals kommer att använda de uppgifter som samlas in om deltagarna för kampanjens syften. Vi kommer att samla in deltagarens förnamn och efternamn, e-postadress och andra uppgifter som är relevanta för deltagande i kampanjen. Detta innebär även att vi kommer att informera deltagarna löpande om kampanjen. Personuppgifter som samlas in i samband med kampanjen kommer inte att lagras eller användas av Rituals för andra syften, med undantag för om deltagaren ger sitt samtycke. De personuppgifter som uppges i samband med deltagandet kommer att behandlas av Rituals med största sekretess och lagras och/eller bearbetas i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av personuppgifter. Dessa personuppgifter kommer att användas inom ramarna för kampanjen och endast för administrationen och genomförandet av kampanjen.

INTEGRITET

Genom att delta i kampanjen samtycker deltagarna till att sponsorn samlar in deras personuppgifter för de syften som anges i Rituals Sekretesspolicy.

ÄNDRINGAR

Rituals förbehåller sig rätten att när som helst upphäva erbjudandet och/eller ändra de publicerade reglerna och villkoren samt kampanjperioden efter eget gottfinnande utan att kunna hållas ansvarigt. I alla de situationer som inte beskrivs i dessa villkor kommer Rituals att fatta beslut i enlighet med vad som är rimligt och vad man finner lämpligt;

ANSVARSSKYLDIGHET

Rituals kan inte, med undantag för bedrägeri eller avsiktliga fel, hållas ansvarigt för eventuella skador som drabbar en deltagare till följd av deltagandet i erbjudandet eller mottagande eller utnyttjande av erbjudandet, inklusive men inte begränsat till skador som uppstår om deltagaren inte kan delta i eller utesluts från kampanjen, oavsett anledning, och/eller erbjudandets lämplighet, eventuella felaktigheter eller brist på överensstämmelse;

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Kampanjen regleras av Nederländernas lagar, och alla tvister gällande tävlingen som inte kan lösas i godo kommer att utredas av behöriga domstolar i Amsterdam.

VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

Genom sitt deltagande i kampanjen godkänner deltagaren uttryckligen dessa villkor.

FRÅGOR/KLAGOMÅL

Vid frågor eller klagomål gällande tävlingen, vänligen kontakta:
Rituals Cosmetics Enterprise B.V.
Keizersgracht 679
1017 DV Amsterdam, Nederländerna

Mail: service@rituals.com